EQUIPS TRADUCCIÓ
TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA D'IDIOMES
   
1700 RECEPTORS ANALÒGICS
1500 RECEPTORS DIGITALS DE
FINS 32 CANALS
15 CABINES DOBLES I
TRIPLES; PUPITRES INTÈRPRETS
RADIADORS ANALÒGICS I
DIGITALS
TRANSMISSORS, FONTS
D' ALIMENTACIÓ
MÉS DE 200 MICRÒFONS DE
CONFERÈNCIA...
   Tlf. 93.383.2006 | Mail: info@wallvideo.es | www.wallvideo.es | www.facebook.com/wallvideo | Nota Legal