EQUIPS TRADUCCIÓ
SO
   
 
MICRÒFONS DE SOBRETAULA
 
MICRÒFONS SENSE FILS DE DIADEMA, SOLAPA, DE MÀ
 
AMPLIFICADORS I ETAPES DE POTÈNCIA
 
CAIXES ACÚSTIQUES I ALTAVEUS PER A EXTERIORS
 
TAULES DE BARREGES
 
Tlf. 93.383.2006 | Mail: info@wallvideo.es | www.wallvideo.es | www.facebook.com/wallvideo | Nota Legal